Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Presentación

Neste espazo web o ATIC pretende proporcionar guías de uso e recomendacións de utilidade para facilitar o emprego dos servizos e programas que proporciona.

Poden atopar máis información e as direccións de contacto do ATIC nesta páxina.


Estado dos servizos e alertas

Poden consultar o estado xeral dos servizos, paradas programadas e interrupcións nas seguintes páxinas


Solicitudes e Formularios

Pode facer solicitudes (e seguir o estado das mesmas) sobre os servizos descritos neste apartado no apartado de formularios do ATIC nesta páxina:

https://soporte.uvigo.es/seguemento/servicedesk/customer/portal/2

A maiores, se desexa enviar solicitudes ó servizo de Atención a Usuarios central do Campus de Vigo na seguinte páxina: 

https://soporte.uvigo.es/seguemento/servicedesk/customer/portal/5

A maiores outras solicitudes que só se xestionan en papel (solicitudes de obsolescencia e acceso á rede de datos) os pode atopar nesta páxina: https://www.uvigo.gal/es/universidad/servicios-informaticos/serviciosÍndice de manuais