Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Para o acceso a publicacións e revistas, o acceso dende a propia rede da Universidade de Vigo está, polo xeral, permitido (coa excepción da rede wifi Eduroam).

Teñen acceso os rangos de IPs fixas da Universidade de Vigo

  • 193.146.32.0/20
  • 193.147.80.0/21
  • 193.146.208.0/21
  • 193.145.246.0/24
  • 2001:720:1214::/48

Para o acceso dende fora da rede da Universidade de Vigo, estase a extender cada vez máis o uso da autenticación federada (con usuario @uvigo.gal ou @alumnado.uvigo.gal) ós servizos externos.
De xeito máis xeral pode empregarse o servizo proxy, tamén con autenticación, como se indica nos seguintes documentos:


  • No labels