Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Configuración do uso do servidor proxy en Windows, algúns navegadores (Internet Explorer, Chrome) empregan esta configuración e outros (Firefox) dan como opción empregala aínda que non sexa o seu comportamento por defecto.

Contenido

Configuración do proxy en Microsoft Windows

 

(info) Estas imaxes corresponden á configuración en Windows XP

Pode acceder a esta configuración dende "Panel de Control -> Opciones de Internet"

Os navegadores que empregan esta configuración permiten acceder normalmente a ela tamén dende os menús de configuración propios do navegador.

 

Seleccionar a opción "Configuración de LAN" dentro de "Configuración de la red de área local (LAN)".

Indicar, na ventana que aparece, no apartado "Servidor proxy", os datos de configuración do servidor proxy.

Comprobar en "Avanzadas" que se está a empregar o mismo servidor proxy para todos os protocolos:

  • No labels