Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datos de configuración

Os datos de conexión son os seguintes:

Servidorproxy.uvigo.es
Porto TCP3333
Usuario

usuario@uvigo.gal


usuario@alumnado.uvigo.gal  (Só alumnos con matrícula activa)

(info) Tamén son válidos os usuarios no formato @uvigo.es ou @alumnos.uvigo.es. No caso do alumnado o acceso só está activo para alumnos con matrícula activa (mantense durante seis meses despois da última matriculación)

Configuración do proxy en Internet Explorer

Internet Explorer emprega a mesma configuración que Windows.

Para configuralo seleccionar "Herramientas -> Opciones de Internet"

Unha vez feito isto aparecen as opcións de configuración de proxy de Windows.

(info) Estas imaxes corresponden á configuración en Windows XP

Pode acceder a esta configuración dende "Panel de Control -> Opciones de Internet"

Os navegadores que empregan esta configuración permiten acceder normalmente a ela tamén dende os menús de configuración propios do navegador.


Seleccionar a opción "Configuración de LAN" dentro de "Configuración de la red de área local (LAN)".

Indicar, na ventana que aparece, no apartado "Servidor proxy", os datos de configuración do servidor proxy.

Comprobar en "Avanzadas" que se está a empregar o mismo servidor proxy para todos os protocolos:

Configuración do proxy en Mozilla Firefox

En "Herramientas -> Opciones", seleccionar a pestaña "Red":

Indicar en "Configuración" os parámetros de configuración indicados.

(tick) Compre lembrar que hai que indicar "Usar el mismo proxy para todo", para que os accesos HTTPS ou FTP usen este mesmo servidor proxy.

Pulsar "Aceptar". A seguinte vez que se consulte unha páxina pedirá os datos para autentificarse no servidor:

E a partir de aquí navegamos a través do proxy.

Configuración do proxy en Chrome

Chrome delega a configuración do proxy no sistema operativo, neste caso os exemplos son para Windows.

Dende a configuración de Chrome pódese acceder ás opcións de configuración de proxy de Windows. En http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=96815 pódese atopar máis información ó respecto.
Seleccionar o menú "Tools": tools menu

Seleccionar "Settings" e, dentro de esta, seleccionar "Mostrar configuración avanzada" :

En "Red" seleccionar "Cambiar la configuración de proxy":


O que amosa é a ventana habitual de Windows de configuración de proxy, que é a mesma que emprega Internet Explorer.

(info) Estas imaxes corresponden á configuración en Windows XP

Pode acceder a esta configuración dende "Panel de Control -> Opciones de Internet"

Os navegadores que empregan esta configuración permiten acceder normalmente a ela tamén dende os menús de configuración propios do navegador.


Seleccionar a opción "Configuración de LAN" dentro de "Configuración de la red de área local (LAN)".

Indicar, na ventana que aparece, no apartado "Servidor proxy", os datos de configuración do servidor proxy.

Comprobar en "Avanzadas" que se está a empregar o mismo servidor proxy para todos os protocolos:

 

  • No labels