Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


(warning) O listado completo e actualizado de aplicacións e recursos de biblioteca que aceptan este tipo de autenticación pode consultalos en esta páxina.

Contido


Acceso remoto a publicacións do IEEE

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.

Para accedera publicacións do IEEE dende fora do rango de direccións IPv4 da Universidade de Vigo este é o único mecanismo habilitado.

En accesos dende a rede wifi da Universidade de Vigo compre empregar este tipo de autentificación para ter acceso ás publicacións do IEEE.


Os pasos a seguir son os seguintes:

1.- Acceda a http://ieeexplore.ieee.org

2.- Aparecerá na parte superior, unha opción para usuarios de institucións con acceso a IEEE, seleccione "Institutional Sign In":

3.- Cando se abra a ventá seguinte, prema sobre o símbolo de "Shibboleth":

4.- Aparecerá un buscador das institucións con este acceso habilitado, pode buscalo alfabéticamente seleccionando a "u":

5.- Seleccione "Universidade de Vigo" na lista de institucións que aparecerán comezando pola letra elexida:

6.- A páxina reenviará ó servizo de autentificación da Universidade de Vigo, onde se poderá identificar mediante u usuario e contrasinal (do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es), datos de acceso á Secretaría Virtual (NIU, DNI e clave) ou certificado da FNMT:

7.- Toda vez que a autentificación sexa feita satisfactoriamente, aparecerá co acceso permitido (como amosa a figura), e xa debería poder acceder ás publicacións do IEEE:

Se a identificación é correcta devolverá ó usuario, xa con permisos, a IEEE Xplore

8.- (info) Teña en conta que como medida de seguridade este login ten un tempo máximo (normalmente un día) e que, pasado este tempo, volverá a ser reenviado ó servidor de autentificación da Univ


Acceso remoto a SABI

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.


Os pasos a seguir son os seguintes:

 1. Acceda a SABI dende o listado de recursos da Biblioteca (http://www.biblioteca.uvigo.es, en "Recursos-e")
  Ou directamente en: http://www.bugalicia.org/recursos/informa/sabi/

 2. Se é a primeira vez que accede pediralle que indique a institución á que pertence (Universidade de Vigo)
 3. A páxina o reenviará ó servizo de autentificación da Universidade de Vigo, onde se pode identificar por usuario e contrasinal (do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es), datos de acceso á Secretaría Virtual (NIU, DNI e clave) ou certificado da FNMT
 4. Se a autentificación é correcta reenviaráselle de novo a SABI, onde poderá continuar navegando


Acceso remoto a ACS

En pubs.acs.org pode autenticarse como usuario da Universidade de Vigo para acceder ás publicacións de ACS que esta ten subscritas

 1. Na parte superior esquerda, ir a "Log In"
 2. Seleccionar "Log In Via Your Home Instititution"
 3. Seleccionar 
  1. Como rexión xeográfica "Spain: Instituciones académicas (RedIRIS: SIR)" 
  2. Como institución: "Universidade de Vigo"
 4. Accederase a autentificación de UVIGO
 5. Unha vez autentificado poderá seguir navegando e descargando documentos


Acceso remoto a Scopus / Elsevier

 1. Acceder a Scopus
  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
 2. Na parte superior dereita ir a "Sign In" 
 3. Seleccionar sign in via your institution 
 4. Buscar a Universidade de Vigo


 5. Indique os seus datos de identificación (usuario e chave, certificado, NIU, ...)
 6. Pedirá uns datos para personalizar o acceso: correo, nome e apelidos
  Se se prefire non dalos pódese seguir con Continue without personalization 
 7. A partir de agora a navegación continuará asociada ó seu usuario personal de uvigo (do tipo usuario@uvigo.gal)

 • No labels