Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Configuración do uso do servidor proxy nun navegador Internet Explorer.

Contenido

Configuración do proxy en Internet Explorer

Internet Explorer emprega a mesma configuración que Windows.

Para configuralo seleccionar "Herramientas -> Opciones de Internet"

Unha vez feito isto aparecen as opcións de configuración de proxy de Windows.

(info) Estas imaxes corresponden á configuración en Windows XP

Pode acceder a esta configuración dende "Panel de Control -> Opciones de Internet"

Os navegadores que empregan esta configuración permiten acceder normalmente a ela tamén dende os menús de configuración propios do navegador.


Seleccionar a opción "Configuración de LAN" dentro de "Configuración de la red de área local (LAN)".

Indicar, na ventana que aparece, no apartado "Servidor proxy", os datos de configuración do servidor proxy.

Comprobar en "Avanzadas" que se está a empregar o mismo servidor proxy para todos os protocolos:

  • No labels