Configuración do uso do servidor proxy nun navegador Internet Explorer.

Configuración do proxy en Internet Explorer

Internet Explorer emprega a mesma configuración que Windows.

Para configuralo seleccionar "Herramientas -> Opciones de Internet"

Unha vez feito isto aparecen as opcións de configuración de proxy de Windows.