Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


En algúns casos pode ser preciso empregar o servidor proxy para un uso limitado

  • Acceder só a aplicacións internas da universidade (con acceso limitado dende o exterior da mesma)
  • Acceder só a unhas poucas aplicacións


Para estes casos é preferible empregar unha URL de autoconfiguración de proxy (PAC) para o navegador empregado. Configúrase no mesmo menú de opcións que o resto de opcións de navegación, pero indicando


URLs para autoconfiguración de proxy

As seguintes URLs son de uso específico para acceder a algúns sitios:


Configuración da URL de autoconfiguración en distintos navegadores

Mozilla Firefox

Chromium

Chromium emprega a configuración do sistema, pero pódese forzar dende liña de comandos

@
chromium --proxy-pac-url=https://soporte.uvigo.es/pac/uvigo.pac --proxy-autodetect 


  • No labels