Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Configuración do uso do proxy nun navegador Mozilla Firefox.

Contenido


Configuración do servidor proxy en Mozilla Firefox

En "Herramientas -> Opciones", seleccionar a pestaña "Red":

Indicar en "Configuración" os parámetros de configuración indicados.

(tick) Compre lembrar que hai que indicar "Usar el mismo proxy para todo", para que os accesos HTTPS ou FTP usen este mesmo servidor proxy.

Pulsar "Aceptar". A seguinte vez que se consulte unha páxina pedirá os datos para autentificarse no servidor:

E a partir de aquí navegamos a través do proxy.

  • No labels