Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Descargar e instalar cliente de escritorio Nextcloud

Na páxina de inicio do DPV hai un enlace, na parte inferior da mesma, para descargar os clientes de escritorio e móbil.

De todos xeitos pode ir directamente a: https://nextcloud.com/install/#install-clients

 1. Elixa o cliente a descargar:
 2. Executar o programa descargado, o proceso de instalación pedirá a carpeta de destino (por defecto "Nextcloud", dentro do espazo do usuario

 3. Ó finalizar preguntará se se desexa crear unha conta ou conectarse a unha existente
  Elixa esto último "Entrar"
 4. Pedirá a dirección do servizo: https://dpv.uvigo.gal
 5. Confirmar que se desexa "Inicisar sesión" e indicar o usuario e contrasinal

 6. Pedirá que se confirme que se da acceso ó espazo de usuario dende esta aplicación, "Conceder acceso"
 7. Unha vez feito esto pedirá as carcterísticas de conexió
  1. Carpeta local
  2. Se se desexa sincronizar todo o espazo (por defecto) ou partes do mesmo

 8. O cliente está instalado xa, e sincronizará os datos da carpeta elexida e o espazo do usuario no DPV


Configurar cliente de escritorio Nextcloud

Unha vez instalado ou en calquer momento executando o cliente de Nextcloud pódense axustar ou ver as características da sincronización

 • Ventana principal
 • Actividade
  Indica que se sincroniza, últimas modificacións, erros...
 • Opcións xerais
  Pódese evitar sincronizar algúns arquivos, arquivos grandes, ver que notificacións se queren ter...
 • Características da conexión
  Emprego ou non de proxy, velocidade máxima, etc.
 • En calquer momento pódese abrir a carpeta sincronizada
 • Tamén se pode facer como en calquer carpeta do sistema, aparecerán uns iconos enriba dos documentos indicando se están sincronizados, se se están actualizando nese momento, etc
 • No labels