Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O servizo de nomes da Universidade de Vigo permite asociar enderezos IP no rango de enderezos asignados á Universidade de Vigo con nomes de dominio pertencentes ao dominio uvigo.es ou subdominios. O correcto funcionamento do servicio de nomes é fundamental no funcionamento da rede, facéndose necesario seguir unhas regras á hora de asignar nomes para conseguir este fin.

Dominios administrados

Pode solicitar un nome DNS baixo os dominios administrados pola Universidade de Vigo:

  • uvigo.es
  • uvigo.gal

Solicitudes

Solicitude de nomes DNS

Para solicitalo compre que empregue  este formulario.

O dominio solicitado:

  • Non pode estar en uso
  • Non pode corresponder a servizos básicos de uso xeral ou a aplicacións institucionais xa existentes

Solicitude de redireccións DNS

De xeito excepcional, non sendo algo recomendado, por dificultar ós usuarios a búsqueda dos sitios, engadir puntos de erro, e posibles problemas ós usuarios finais, pode solicitar que un nome se redirixa a unha páxina en concreto, por exemplo:

http://dominio.uvigo.es → redirixindo a https://dominio.quesexa.com/paxina/inicio

Este servizo ten limitacións:

  • Direccións de destino de menos de 200 caracteres
  • O dominio de orixe non pode estar ocupado
  • O dominio de orixe (dominio.uvigo.es) non soporta https

Configuración do DNS nun posto de traballo

Se o precisa ver cómo configurar o servizo DNS cos servidores da Universidade de Vigo nun posto de traballo na seguinte páxina.  
  • No labels