Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info) Os servizos de O365 só están dispoñibles para contas de usuario vencelladas a usuarios existentes na secretaría virtual.

Para poder empregar os servizos de O365 para educación compre que os active, dende:

https://login.uvigo.es/portal/


Activación de servizos de O365 para educación

  1. Acceder ó portal de xestión do usuario https://login.uvigo.es/portal
  2. Autentificarse como o usuario en cuestión
  3. Seleccionar a conta de usuario
  4. Na páxina que se amosa baixar ata a sección de O365 A1 para educación.
    1. Ler as condicións de uso: https://products.office.com/es-ES/legal/docid13
    2. Activar, se se desexa, o servizo

  • No labels