Child pages
  • 1. Dar de alta servizos de O365 para educación
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(info) Os servizos de O365 só están dispoñibles para contas de usuario vencelladas a usuarios existentes na secretaría virtual.

Para poder empregar os servizos de O365 para educación compre que os active, dende:

https://login.uvigo.es/portal/


  1. Acceder ó portal de xestión do usuario https://login.uvigo.es/portal
  2. Autentificarse como o usuario en cuestión
  3. Seleccionar a conta de usuario
  4. Na páxina que se amosa baixar ata a sección de O365 A1 para educación.
    1. Ler as condicións de uso: https://products.office.com/es-ES/legal/docid13
    2. Activar, se se desexa, o servizo
  • No labels