Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Neste apartado descríbense os servizos incluídos, condicións de uso e mecanismos de acceso ós servizos de Office365 de Microsoft.

Estes servizos permiten, con contas de usuario @uvigo.gal ou @alumnado.uvigo.gal, acceder a:

 • Descarga de software de Office (só @uvigo.gal)
 • Office Online
  • Word
  • Excel
  • PowerPoint
  • OneNote
 • OneDrive
 • SharePoint
 • Forms
 • Video
 • Sway


 • No labels