Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Activación de servizos de O365 para educación

 1. Acceder ó portal de xestión do usuario https://login.uvigo.es/portal
 2. Autentificarse como o usuario en cuestión
 3. Seleccionar a conta de usuario
 4. Na páxina que se amosa baixar ata a sección de O365 A1 para educación.
  1. Ler as condicións de uso: https://products.office.com/es-ES/legal/docid13
  2. Activar, se se desexa, o servizo

Login

 1. Ir a https://portal.office.com
 2. (info) Pode accederse directamente en https://portal.o365.uvigo.gal
 3. Indicar o usuario en O365: PAS / PDI / Doutoramento: usuario@uvigo.gal // Alumnado: usuario@alumnado.uvigo.gal
 4. Redirixe ao SSO de UVIGO, para facer login nel:
 5. Unha vez autenticado o usuario, voltarase á páxina principal de O365:


Logout

Importante: O365 non garante que as sesións se pechen ben co botón de "pechar sesión". Para un uso seguro é preciso que, sempre que remate unha sesión, peche o seu navegador.

 • No labels