Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Acceso web

 1. Acceda a https://portal.office.com
  Indique o seu usuario do dominio @uvigo.gal (usuario@uvigo.gal)
 2. Autentíquese co seu login (na forma usuario@uvigo.gal ou usuario@alumnado.uvigo.gal se é alumno de grao ou máster) na autenticación centralizada (SSO) da Universidade de Vigo
 3. Unha vez autenticado será redirixido ao panel principal de Office, ahí seleccione "OneDrive"
Descarga do cliente de escritorio

 1. Dentro do panel web de OneDrive, dende "Escritorio" pódese descargar o cliente para escritorio, premendo en "Configurar ahora"
 2. Empezará a descarga do cliente OenDriveSetup.exe
 3. Ao rematar a descarga execute ese cliente
 4. Unha vez instalado configurar o cliente, indicando a conta en O365 (do tipo usuario@uvigo.gal)
 5. Pedirá autenticarse, co usuario@uvigo.gal
 6. Haberá que configurar a sincronización de carpetas para o cliente de OneDrive
 7. En calquera momento poderá configurarse isto, indo á icona de OneDrive na parte inferior dereita da barra de ferramentas, e premendo nel.

  Indo a "Más" e dende ahí a "Configuración" poderán configurarse as contas empregadas e as características da sincronización.
 • No labels