Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O PDI e PAS da Universidade de Vigo poden descargar dende Office 365 o software de Office e instalalo ata en 5 dispositivos distintos.

Esta instalación está suxeta ás mesmas condicións de uso que o software descargado dende https://soporte.uvigo.es/software


Descargar Office

Para descargar este software:

  1. Acceda a Office 365 cunha conta de usuario de PDI ou PAS válida
  2. Na páxina de entrada ir ó enlace "Instalar Office"
    (info) Este enlace pode non aparecer se a plataforma dende a que se accede non é compatible, compre acceder dende Windows ou Mac
  3. Aparecerá un menú con dúas opcións
    Normalmente a primeira ("Aplicaciones de Office 365") descargará a versión axeitada de Office para o seu sistema operativo.
    Se non é así ou quere descargar unha versión para outra plataforma ou idioma pode elexir a segunda opción ("Otras opciones de instalación")


Recargar configuración

En ocasións pode ser preciso recargar a configuración do usuario, normalmente cando teña que volver a facer login xa se fará, de todos xeitos de non ser así pode, nas aplicacións de Office, pechar a sesión e voltar a facer login en O365 con este ou con outro usuario, ó facer esto recargarase a configuración.


  • No labels