Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uso do servizo FileSender 

Este servizo permite intercambiar arquivos para evitar os límites de tamaño do correo electrónico. Estes súbense e descárganse vía web. Este sistema permite enviar avisos por correo a diversos destinatarios e subir e compartir arquivos de gran tamaño.

Para empregalo compre dispoñer dunha conta de usuario do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es

Enviar arquivos empregando FileSender

Para empregalo compre ter unha conta válida do dominio @uvigo.es ou @alumnos.uvigo.es

 1. Conectarse a http://filesender.uvigo.es
 2. Premer en "Autenticarse" ("Logon")
  Redirixirá á autenticación centralizada da Universidade de Vigo
  Será redirixido ó servidor de autenticación da Universidade de Vigo, onde deberá indicar o seu usuario (do tipusuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es) e contrasinal


 3. Aparecerá agora a páxina principal de Filesender
  Nela pode indicar:
  1. Destinatario do correo (calquera dirección de correo)
  2. Remitente (o seu usuario)
  3. Asunto do correo (Subject) que recibirá o destinatario
  4. Mensaxe a indicar
  5. Data de expiración (Expiry date): Data ata a que estará dispoñible a mensaxe, compre non indicar unha moi distante no tempo por seguridade (para deixar menos tempo dispoñibles os arquivos) e para evitar malgastar espazo nos servidores de Terena
  6. Arquivo
   Os limites de tamaño do arquivo son:
   1. (info) Se o navegador soporta HTML5 o tamaño de subida non está limitado
    A maior parte dos navegadores modernos soportan HTML 5, polo que tendo un navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.) actualizado debería ter soporte de HTML 5
   2. Se o navegador que emprega é antiguo e por tanto non soporta HTML5, o límite de tamaño é de 2 GB
 4. Subir o arquivo
  Pode empregar a opción "Seleccionar arquivos" ou arrastralos ó cuadro da parte superior


 5. Se quere indicar un destinatario
  Este, ó terminar a subida do arquivo, recibirá un enlace ó mesmo por correo
 6. Pode configurar varias características para o arquivo a enviar
  1. Caducidade
  2. Avisos que se reciben (é preferible non recibir estatísticas diarias, p.ex.)
 7. Iniciar o envío (Enviar)

  1. Se non indicou un destinatario
   Pode obter o enlace ó arquivo e envialo por correo electrónico
  2. Se indicou un destinatario
   O destinatario recibirá unha mensaxe de correo co arquivo
 8. Se non indica destinatario o arquivo subirase e poderá máis tarde remitir o enlace por outro medio (correo electŕonico)

Administrar arquivos enviados a través de FileSender

O usuario pode en calqueira momento administar os arquivos que subiu ata o momento a Filesender, ver cales ten subidos, o seu tamaño, data de expiración ou borralos.
Para elo ten que ir á opción "As miñas transferencias" ("My Transfers"):


Recibir arquivos a través de FileSender

FileSender pode ser empregado non só para enviar arquivos grandes., senón tamén para recibilos. Se o remitente pertence á Universidade de Vigo pode empregar FileSender do xeito indicado anteriormente empregando a conta de usuario que teña na súa institución de orixe.

Se non é así, FileSender proporciona un método para recibir arquivos de insitucións que non pertenzan a UVIGO, na opción "Invitados" ("Guests"). As limitacións son as mesmas que as dos usuarios normais de FileSender.

Para enviar unha invitación:

 1. Ir á opción "Invitaciones":

 2. Compre indicar a dirección de correo do remitente ("Invitar a:"), e o asunto e texto da mensaxe de invitación, e premer en "Enviar Invitación":
 3. A persoa á que invitou recibirá un correo cun enlace a FileSender que pode empregar para enviarlle os arquivos
 4. O usuario pode ver dende a mesma opción "Invitados" as invitacións que fixo anteriormente e anulalas se o considera preciso:
 • No labels