Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Como configurar o filtrado antiSPAM en Outlook

 1. Unha vez arrancado o programa, para realizar a configuración ten que ir ao menú "Inicio" e premer na opción "Reglas"

 2. De seguido, ten que seleccionar "Administrar reglas y alertas"
  E indicar "Nueva regla..."

 3. A continuación deberá que seguir varios pasos moi sinxelos para definir a regra. 

  1. Indicar que se crea unha nova regla

  2. Indicar que se filtra en base a un texto no asunto do correo
  3. Indicar premendo en "cierto texto" o texto a empregar para filtrar ("[Posible SPAM]") e a carpeta á que se moverán as mensaxes
   1. Premer en "cierto texto" e indicar o texto engade o filtro antispam no asunto ás mensaxes que considera SPAM   2. Premer en "especificada" e indicar a carpeta de destino (o mellor é crear unha carpeta específica de nome SPAM ou similar para o correo lixo, se non se ten xa)


  4. A regra creada será esta
  5. A partir de aquí indicar "Siguiente", as opcións por defecto deberían servir
   1. Deter o procesado ó chegar a esta regra
   2. O nome da regra pode variarse para indicar un máís sinxelo (neste caso SPAM)
  6. A regra creada aparecerá no menú "Reglas y alertas" de Outlook


 • No labels