Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Os usuarios poden solicitar, para sitios web baixo dominios administrados pola Universidade de Vigo

 • uvigo.es
 • uvigo.gal

Certificados para acceso HTTPS ós seus sitios web.

Para prestar este servizo úsase o servizo de emisión de certificados TCS4 de Terena.

Condicións do servizo

 1. A solicitude de creación ou renovación dos certificados farase mediante o formulario
  https://soporte.uvigo.es/seguemento/servicedesk/customer/portal/2/create/62
 2. Poden solicitar certificados para nomes de terceiro ou cuarto nivel:
  P. ex.:
  1. sitio.uvigo.es
  2. meu.sitio.uvigo.gal
 3. Non se crearán certificados wildcard  (*.nome.uvigo.gal, p.ex.)
 4. Non se creará o certificado se o nome para o que se solicita o certificado entra en conflicto con servizos ou sitios en uso na universidade.
 5. O usuario debe crear a chave privada e aplicar as medidas necesarias para protexela frente á súa posible revelación.
 6. O usuario proporcionará, na solicitude, o CSR (solicitude de sinatura de certificado) do certificado solicitado.
 7. O usuario responsabilizase de usar os certificados emitidos a través deste servizo só para fins legais e autorizados.
 8. O usuario asume que o servizo é prestado en termos non comerciais, e que non cabe reclamar responsabilidades á Universidade de Vigo en relación coa prestación deste servizo.
 9. O usuario non poderá compartir a chave privada do certificado.
 10. Para garantir que os certificados funcionen correctamente ó longo da súa vida útil, a CA rexistrará os certificados SSL nunha base de datos pública. Isto é unha condición necesaria para prestar a funcionalidade dos certificados, manifesta por tanto expresamente a súa conformidade co rexistro dos seus certificados. A información rexistrada é de dominio público e non se pode retirar do servidor de rexistros.
 11. O certificado expídese cunha duración de 1 ano, antes de pasado o ano o usuario pode solicitar a renovación do certificado.
  1. (info) Se o indica, pódese solicitar con renovación automática, 1 mes antes da expiración recibirá un novo certificado por correo electrónico asociado á mesma chave privada e CSR da solicitude inicial
  2. Debe indicar, neste caso, a dirección de correo electrónico na que quere recibir a mensaxe de renovación de certificados.
 12. As condicións completas do servizo TCS as pode ver en
  https://www.rediris.es/tcs/doc/cuso/tcs-acuerdo-usuario-v4-rev04.pdf

Cómo xerar a solicitude

 • No labels