Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Os espazos web de usuarios teñen por defecto asignados os nomes:

 • usuario.webs.uvigo.es
 • usuario.webs.uvigo.gal 

Poden acceder a ambos con http e https, sendo recomendable isto segundo: https://usuario.webs.uvigo.es (https://usuario.webs.uvigo.gal)


Se desexan acceder con outros nomes:

 • Nomes baixo uvigo.es ou uvigo.gal
  As peticións as poden facer dende esta páxina
  • Deben solicitar que se cree o nome desexado (xxx.uvigo.es. ou xxx.uvigo.gal.)
  • Deben solicitar que o nome se recoñeza como asociado ó espazo web do usuario
 • Nomes non administrados pola Universidade de Vigo
  • Deben solicitar que o  nome se recoñeza como asociado ó espazo web do usuario
   Esta petición a poden facer dende esta páxina
  • Deben configurar o DNS dese nome externo (p.ex. www.dominio.es) como un alias (CNAME) de _hosting.uvigo.es_

   www.dominio.es. IN CNAME hosting.uvigo.es.
  • (warning) Se o dominio ten asociado u dominio de correo (entradas MX), compre que en lugar dun alias (CNAME) se empreguen entradas A 

   www.dominio.es.	IN	A	193.146.32.42