Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Acceso á libreta de direccións  e a axenda: protocolos e clientes soportados

O novo acceso web ó correo permite a integración da libreta de direccións e calendario do correoweb co cliente de correo de escritorio.

Esto permite:

 • Acceder dende diferentes ordenadores e dende o acceso web ás libretas de direccións e calendario do acceso web ó correo
 • Compartir dende diferentes ordenadores e dende o acceso web ó correo as libretas de direccións e calendarios con outros usuarios

Estas características foron probadas nos clientes que se indican a continuación:

 • Outlook: En Outlook é preciso Outlook 2013 (para poder ter o soporte de ActiveSync)
 • Thunderbird: Acceso CardDav ou CalDav (é preciso instalar os complementos Lightning e SoGo)
ClienteLibreta de direcciónsAxendaProtocolosServizosObservacións
Thunderbird(tick)(tick)

CalDAV (axenda)

CardDAV (libreta)

Axenda

Libreta de direccións

Necesario instalar complementos:

 • Lightning (axenda)
 • SoGo (libretas de direccións)
Outlook 2013(tick)(tick)ActiveSync

Axenda

Libreta de direccións

 

 

 

Protocolos soportados polo acceso web ó correo para a sincronización de libretas de direccións e axendas:

Protocolo

Axenda

Libreta de direcciónsDatos de conexión: URLUsuario / contrasinalServidor (info)
ActiveSync(tick)(tick) 

Os mesmos que para ler o correo, indicando o usuario completo incluíndo dominio: "usuario@uvigo.es" ou "usuario@alumnos.uvigo.es"

correoweb.uvigo.es
CalDav(tick) Ver na páxina de configuración de KronolithOs mesmos que para ler o correo, indicando o usuario completo incluíndo dominio: "usuario@uvigo.es" ou "usuario@alumnos.uvigo.es"correoweb.uvigo.es
iCal(tick) 

Ver na páxina de configuración de Kronolith

Os mesmos que para ler o correo, indicando o usuario completo incluíndo dominio: "usuario@uvigo.es" ou "usuario@alumnos.uvigo.es"correoweb.uvigo.es
CardDav (tick)Ver na páxina de configuración de TurbaOs mesmos que para ler o correo, indicando o usuario completo incluíndo dominio: "usuario@uvigo.es" ou "usuario@alumnos.uvigo.es"correoweb.uvigo.es
WebDAV(tick)(tick)

Ver na páxina de configuración de Kronolith

Ver na páxina de configuración de Turba

Os mesmos que para ler o correo, indicando o usuario completo incluíndo dominio: "usuario@uvigo.es" ou "usuario@alumnos.uvigo.es"correoweb.uvigo.es

 

 • Filtros
  Os filtros definidos no acceso web ó correo defínense no propio buzón, por tanto aplícanse a todos os correos que recibamos.
  (info) Recomendamos definir os filtros no acceso web ó correo e empregar IMAP para a lectura de correos (pero compre vixilar o uso do espazo asignado ó usuario).

 • Envío / recepción de arquivos
  Elimínase o complemento "upload", para o envío de arquivos teranse como opcións
 • Correccións de erros
  Resolve problemas
  • Notificacións e envíos duplicados
  • Erros na  ventana de redación de correos
  • Retardos no envío ou redación

Configurar o acceso á axenda e libreta de direccións

Axenda (Kronolith) e libreta de direccións (Turba) en correoweb

Obter a URL CalDAV ou iCAL dunha axenda en Horde

 1. Obter a ubicación do calendario (URL) no acceso web ó correo
  1. En "Axenda", nas propiedades da axenda.

 2. Ir á pestaña "Suscripción" e obter a "URL de subscripción
  1. URL de subscrición CalDAV: A esta axenda
  2. URL da conta CalDAV: A todas as axendas do usuario
  3. URL de subscrición WebDAV/iCS: Para iCAL

Obter a URL CardDAV dunha libreta de direccións en Horde

 1. Obter a ubicación da libreta de direccións no acceso web ó correo (Horde)
  1. En "Contactos", nas propiedades da libreta de direccións


  2. Amosanse as URLs

   1. Da libreta en particular (URL subscrición CardDAV)
   2. De todas as libretas do usuario (URL de conta CardDAV)

Configuración dun cliente de correo Mozilla Thunderbird

Configuración dun cliente Thunderbird (SoGo connector) para acceso a libretas de direccións (CardDAV)

 1. Descargar o conector "SoGo" dende:
  http://www.sogo.nu/fr/downloads/frontends.html
 2. Agregar o complemento
  (warning) Debe de ser unha versión reciente de Thunderbird, porque de non ser así non se poderá instalar
  1. Abrir o menú de opcións
  2. Ir a "Complementos"
  3. Indicar "Instalar complemento desde archivo"
  4. Seleccionar o arquivo descargado
  5. Pedirá confirmacion
  6. Pedirá que se reinicie o navegador para activar o complemento, premer "Reiniciar ahora"


 1. Agora poderemos ver como instalado este complemento


 2. Agregar unha libreta de direccións remota
  1. Dende "Libretas de direcciones"
  2. Agregar libreta de direccións remota


  3. Configurar
   1. Copiar a URL que se ten en Horde para o acceso CardDav á libreta de direccións
   2. Indicar frecuencia de sincronización
  4. A libreta de direccións aparecerá agora en Thunderbird


Configuración dun cliente Thunderbird (Lightning) para acceso a axendas (CalDAV)

 1. Descargar o módulo "Lightning" para Thunderbird
  https://www.mozilla.org/en-US/projects/calendar/
 2. Agregar o complemento
  (warning) Debe de ser unha versión reciente de Thunderbird, porque de non ser así non se poderá instalar Lightning
  1. Abrir o menún de opcións
  2. Ir a "Complementos"


  3. Indicar "Instalar complemento desde archivo"


  4. Ir á ubicación na que descargamos o arquivo para instalalo


  5. Pedirá confirmación antes de instalalo


  6. Pedirá que se reinicie o navegador para activar o complemento, premer "Reiniciar ahora" 3. No menú de opcións agora temos as opcións de calendario 4. Crear un novo calendario dende Thunderbird
  1. Ir a "Nuevo Calendario"
  2. Crear con ubicación "En la red"
  3. Indicar o protocolo e URL de conexión
   1. Protocolo: CalDAV
   2. Cadena de conexión: Obtense dende o acceso web ó correo, no menú "Axenda":


  4. Por último confirmar as opciós para amosar a axenda en Thunderbird


  5. Pedirá os datos de acceso


  6. E finalizará a creación do calendario


 5. Dende Thunderbird pódense abrir en calquera momento os calendarios


 6. Pode ser interesante axustar as propiedades do calendario


  Por exemplo, para facer máis frecuente a actualización dende o servidor:


Configuración dun cliente de correo Outlook 2013 (ActiveSync)

Configúrase para correo/axenda/libreta de direccións.

 1. Dende "Panel de control -> Correo"
  Seleccionar "Cuentas de correo electrónico..."


 2. Indicar "Nuevo..." para crear unha nova conta


 3. Indicar "Configuración manual o tipos de servidores adicionales"


 4. Indicar "Servicio compatible con Outlook.com o ActiveSync"


 5. Indicar os datos de conexión
  Usuario (completo), Servidor (correoweb.uvigo.es neste exemplo)


 6. Despóis duns minutos establecerá a configuración

 

 

 • No labels