Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Correo web

Acceso ó correoweb

Poden acceder á lectura web do correo en: http://correoweb.uvigo.es


Aparecen unha serie de opcións:

  • Nome de usuario: indique o seu nome completo de usuario (usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es)
  • Modo: En caso de dúbidas deixe o valor por defecto (automático)
  • Servidor: Se indica o nome completo de usuario elíxese de xeito automático
  • Língua: língua por defecto para a sesión (pode configurala para o usuario de xeito permanente nas preferencias do acceso web ó correo)
Non recorda os seus datos de acceso

Compre que siga o enlace que hai na parte dereita da páxina de inicio ou vaia directamente a https://login.uvigo.es/portal/

Os pasos a seguir indicanse no manual "Activar conta de usuario ou modificar datos básicos da mesma"


  • No labels