Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Carpetas Enviados e Papeleira

Se abrimos por primeira vez unha conta en correoweb, na marxe esquerda só aparecerá a carpeta Entrada, pero non aparecerán as carpetas de Papeleira nin Enviados.

A carpeta Enviados crearase automáticamente no momento en que fagamos e enviemos un primeiro correo.

Asimesmo, a carpeta Papeleira crearase automáticamente no momento en que eliminemos un correo por primeira vez.

Se non é a primeira vez que empregamos correoweb, pero é a primeira vez que usamos o novo entorno web, poderían non aparecer antigas carpetas que xa tiñamos empregado con anterioridade, incluíndo entre elas ás antigas carpetas de Enviados e Papeleira.

Para resolver ese problema, tan só teremos que premer sobre o icono Acc. de carpeta, situado na marxe esquerda, e elexir a pestana Mostrar todos los buzones. Inmediatamente aparecerán as carpetas creadas con anterioridade. No caso de que haxa subcarpetas e queiramos telas visibles tamén, sobre o icono Acc. de carpeta, deberemos marcar Expandir todas.

 

  • No labels