Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataO acceso web ó correo permite definir filtros para mover de xeito automático mensaxes a diferentes carpetas ou para borralos de xeito automático

Algúns filtros, como o de filtrado antiSPAM, veñen predefinidos, para simplificar o filtrado.

Hai que ter en conta, de todos xeitos, como funciona o filtrado anti SPAM que emprega a Universidade de Vigo (Lavadora de RedIRIS):

 • Se o remitente está nas listas brancas de RedIRIS (ESWL, MTAWL) acéptase o correo
 • Os correos que incumplen regras de envío (rexistros SPF, cabeceras DKIM ou DMARC) rexeitanse
 • Os correos detectados con probabilidade moi alta de ser SPAM rexeitanse
  Salvo que se trate de remitentes en listas brancas da Universidade de Vigo, neste caso deixase pasar pero márcase como un probable SPAM
 • O correo con probabilidade de ser SPAM márcase como tal
  • No título engádese o prefixo "[Posible SPAM]"
  • Engádese a cabecera X-Spam-Level
   Esta contén o caracter "*" repetido varias veces en función do nivel de probabilidade de que sexa SPAM

(info) Os filtros definidos no acceso web ó correo aplícanse ó buzón do usuario, independentemente de se le o correo dende correoweb ou dende un cliente convencional (Outlook, Thunderbird, etc.)


Activar o filtrado antiSPAM

Configuración do filtrado antiSPAM

No inicio, na pantalla que aparece ó entrar en https://correoweb.uvigo.es, índo ás  opcións de filtrado antiSPAM ("Filtros" → "Filtro de spam")

Ou indo a "Correo" → "Filtros" → "Filtro de spam"

Opcións de filtrado antiSPAM

 • Cabecera á que se move o SPAM
  Por defectos será "Correo lixo", non é necesario modificar esta opción.
  Ten que existir unha carpeta co nome "SPAM" (por defecto existirá), que será á que se movan as mensaxes cando cheguen ó buzón do usuario.

 • Nivel a partir do que se considera un correo SPAM
  Marca a sensibilidade do filtro (canto menor máis sensible), o mellor é deixar o valor que aparecerá por defecto (5)


Gardar e habilitar (Save an Enable) para habilitar o filtrado anti SPAM


Mover a carpetas separadas outros tipos de mensaxes (marketing, social, bulk)

O filtro antiSPAM de Lavadora tamén clasifica as mensaxes que corresponden a envíos masivos. Estas mensaxes non se marcan como SPAM, porque poden con facilidade corresponder a publicidade ou listas de correo que se queren recibir (marketing), listas de correo ou distribución de avisos de administracións (bulk, correo masivo) ou redes sociais (mensaxes de avisos de distintas redes sociais)

 • Marketing: mensaxes de publicidade, fundamentalmente
  Nos correos engádese a cabeceira:
  X-Spam-Class: marketing
 • Bulk: mensaxes masivos (listas de correo, algunhas publicacións electrónicas, ....)
  Nos correos engádese a cabeceira:
  X-Spam-Class: bulk
 • Social: mensaxes de aviso de distintas redes sociais
  Nos correos engádese a cabeceira:
  X-Spam-Class: social

Se se quere, por exemplo, mover as mensaxes de publicidade a unha carpeta separada

 1. Crear a carpeta para mover a publicidade

 2. Ir a Filtros (Correo → Filtros)
  E engadir unha nova regra
 3. Indicar para esta regra
  1. Un nome (Publicidade)
  2. A cabecera que se examinará: X-Spam-Class
  3. O valor (neste caso marketing)
  4. A carpeta á que se envía o correo (Publicidade)
  5. A maiores pode marcarse como lida, para evitar que nos distraigan da lectura de outras mensaxes
 4. Gardar a regra (Garda)
  Aparecerá activada no menú de Filtros
 • No labels