Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Envío de adxuntos

Para enviar un ou varios arquivos adxuntos siga os seguintes pasos:

Diríxase o menú Correo e seleccione Mensaxe nova.

Faga clic en Engadir adxunto para seleccionar os arquivos que quere enviar.

Agarde ata que lle informe de que foron engadidos os ficheiros como adxuntos e finalmente prema no botón Enviar.

Límites

O servizo de correo web da Universidade de Vigo ten os seguintes límites:

  • Ata 50MB o/s adxunto/s son enviados no propio mensaxe.
  • Entre 50MB e 100MB o/s adxunto/s envíanse como enlace/s con un tempo de caducidade para a sua descarga indicado na propia mensaxe.

  • Non se admiten adxunto/s de máis de 100MB. En caso de que tente enviar un adxunto superior a este límite o sistema presenta a seguinte mensaxe.

  • Non e posible enviar máis de 20 adxuntos.

 

  • No labels