Correo web

Acceso ó correoweb

Poden acceder á lectura web do correo en: http://correoweb.uvigo.es


Aparecen unha serie de opcións:
Non recorda os seus datos de acceso

Compre que siga o enlace que hai na parte dereita da páxina de inicio ou vaia directamente a https://login.uvigo.es/portal/

Os pasos a seguir indicanse no manual "Activar conta de usuario ou modificar datos básicos da mesma"