Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

 1. Os arquivos non se consiguen actualizar por FTP/SFP
  1. Comprobe os datos de conexión FTP/SFTP que aparecen en http://portal.webs.uvigo.es, identificándose co usuario para o que se ten o espazo web (usuario@uvigo.es)
  2. Comprobe que dispón de espazo suficiente no servidor

 2. Os arquivos subidos por FTP aparecen baleiros
  Pode que esté excedendo o espazo que ten asignado para o seu espazo web
  1. Comprobe o espazo de que dispón (cuota) en http://portal.webs.uvigo.es


 3. O meu espazo web non aparece publicado
  1. En lugar do meu espazo (usuario.webs.uvigo.es) aparece a páxina do portal (portal.webs.uvigo.es)
   Esto se debe a que o seu usuario caducou e foi borrado. Esto non supón un borrado automático do espazo web, pero este deixa de estar publicado
   1. Se advirte esto nun prazo de 3 meses despóis da caducidade a web aínda é recuperable, debe
    1. Solicitar a creación de novo do usuario e que se asocie ós datos xa existentes
    2. Se tiña nomes adicionais (dominio.es, dominio.com) debe indicalo
    3. Debe indicar o espazo que necesita para o espazo web
   2. Compre que lea a conta asociada ó espazo web (usuario@uvigo.es) ou reenvíe os correos de esta conta a outra que sí lea, para recibir os avisos de:
    1. Expiración do espazo web
    2. Cambios nas versións de software (servidor web, PHP, bases de datos) do espazo web

 4. A aplicación envía correos e estos non chegan a ningures
  1. Comprobe que os datos de configuración son correctos: Envío de correo dende PHP
 • No labels