Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O DPV inclúe, a maiores de compartir arquivos e axendas, outras características:

  • Talk: cliente de conferencia persoal web
  • Deck: aplicación para crear "tarxetas" ou paneis estilo Kanban
  • Circles: para crear grupos informais de confianza, cos que compartir arquivos, calendarios, ....
  • Crear diagramas DRAW.io
    Pódense crear diagramas usando draw.io, indo a novo arquivo, indicando "Novo Diagrama"


    Unha vez creado basta premer sobre el para previsualizalo para ir á edición, onde nos dará opcións similares ás de outros programas (Visio, Flowchart, ...)
  • No labels