Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »


Acceso web

 1. Acceda a https://portal.office.com
  Indique o seu usuario no dominio @uvigo.gal (usuario@uvigo.gal)
 2. Autentíquese co seu login (na forma usuario@uvigo.es) na autenticación centralizada (SSO) da Universidade de Vigo
 3. Unha vez autenticado será redirixido ó panel principal de office, ahí seleccione "OneDrive"




Descarga do cliente de escritorio

 1. Dentro do panel web de OneDrive, dende "Escritorio" pódese descargar o cliente para escritorio, premendo en "Configurar ahora"
 2. Empezará a descarga do cliente OenDriveSetup.exe
 3. Ó terminar a descarga execute ese cliente




 4. Unha vez instalado configurar o cliente, indicando a conta en O365 (do tipo usuario@uvigo.gal)
 5. Pedirá o autenticarse, co usuario@uvigo.es
 6. E configurar a sincronización de carpetas para o cliente de OneDrive
 7. En calquer momento pódese configurar esto, indo ó icono de OneDrive na parte inferior dereita, na barra de ferramentas, e premendo nel.

  Indo a "Más" e dende ahí a "Configuración" pódense configurar as contas empregadas e características da sincronización.
 • No labels