Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Table of Contents

Acceso web

 1. Acceda a https://portal.office.com
  Indique o seu usuario no dominio @uvigo.gal (usuario@uvigo.gal)
 2. Autentíquese co seu login (na forma usuario@uvigo.es) na autenticación centralizada (SSO) da Universidade de Vigo
 3. Unha vez autenticado será redirixido ó panel principal de office, ahí seleccione "OneDrive"
Descarga do cliente de escritorio

 1. Dentro do panel web de OneDrive, dende "Escritorio" pódese descargar o cliente para escritorio, premendo en "Configurar ahora"
 2. Empezará a descarga do cliente OenDriveSetup.exe
 3. Ó terminar a descarga execute ese cliente
 4. Unha vez instalado configurar o cliente, indicando a conta en O365 (do tipo usuario@uvigo.gal)
 5. Pedirá o autenticarse, co usuario@uvigo.es
 6. E configurar a sincronización de carpetas para o cliente de OneDrive
 7. En calquer momento pódese configurar esto, indo ó icono de OneDrive na parte inferior dereita, na barra de ferramentas, e premendo nel.

  Indo a "Más" e dende ahí a "Configuración" pódense configurar as contas empregadas e características da sincronización.