Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Crear a carpeta para mover a publicidade

 2. Ir a Filtros (Correo → Filtros)
  E engadir unha nova regra
 3. Indicar para esta regra
  1. Un nome (Publicidade)
  2. A cabecera que se examinará: X-Spam-Class
  3. O valor (neste caso marketing)
  4. A carpeta á que se envía o correo (Publicidade)
  5. A maiores pode marcarse como lida, para evitar que nos distraigan da lectura de outras mensaxes
   Image RemovedImage Added
 4. Gardar a regra (Garda)
  Aparecerá activada no menú de Filtros
  Image RemovedImage Added