Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

En xeral procure definir só os filtros imprescindibles, para evitar problemas de este tipo.

Configurar regras de filtrado

Acceder ó menú de regras de filtrado

Para acceder ó menú de "Filtros" pode:

 • Premer en calquera das opcións do recadro "Filtros" da páxina de inicio de corrreoweb

 • Ir a "Correo" -> "Filtros"

Definir unha regra

No menú de filtros:

 • Pulse en "Nova regra"

 • De un nome identificativo para a regla

  Pode indicar se quere que se cumpra unha ou varias condicións:
  • Movela a unha carpeta ("Entregar na caixa de correo....")
  • Reenviala a outra conta, gardando unha copia ("Entregar na caixa de correo de Entrada e redirixir a...")
  • Copiala a unha carpeta: garda unha copia no buzón de entrada, pero fai unha copia ("Entregar na caixa de correo de entrada e copiar a ...")
  • Borrar a mensaxe ("Eliminar completamente a mensaxe"): (warning)Teña coidado ó definir regras de este tipo, non se garda copia das mensaxes borradas de este xeito
  • Rexeitar a mensaxe ("Rechazar co motivo"): (warning)Teña coidado ó definir regras de este tipo, non se garda copia das mensaxes rexeitadas de este xeito
  • Notificar a outra dirección de correo
 • Indique que garda o filtro "Garda"

Administrar as regras existentes

Ver regras definidas polo usuario

Pode ver o listado de regras existentes no menú de "Filtros".

Borrar unha regla

Pode borrar as reglas definidas (non as predefinidas de lista branca, negra, reenvío, ausencia ou filtro de Spam) dende o menú de "Filtros"

...