O acceso web ó correo permite definir filtros para mover de xeito automático mensaxes a diferentes carpetas ou para borralos de xeito automático

(info) Os filtros definidos no acceso web ó correo aplícanse ó buzón do usuario, independentemente de se le o correo dende correoweb ou dende un cliente convencional (Outlook, Thunderbird, etc.)

(warning) Teña coidado ó definir os filtros, se decide que se borren mensaxes en base a filtrados estas non serían recuperables dende copia de seguridade (non se chegaron a gardar no servidor e por tanto non se dispón de copia de elas).

En xeral procure definir só os filtros imprescindibles, para evitar problemas de este tipo.

Configurar regras de filtrado

Acceder ó menú de regras de filtrado

Para acceder ó menú de "Filtros" pode:

Definir unha regra

No menú de filtros:

Administrar as regras existentes

Ver regras definidas polo usuario

Pode ver o listado de regras existentes no menú de "Filtros".

Borrar unha regla

Pode borrar as reglas definidas (non as predefinidas de lista branca, negra, reenvío, ausencia ou filtro de Spam) dende o menú de "Filtros"