Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »O acceso web ó correo permite definir filtros para mover de xeito automático mensaxes a diferentes carpetas ou para borralos de xeito automático

(info) Os filtros definidos no acceso web ó correo aplícanse ó buzón do usuario, independentemente de se le o correo dende correoweb ou dende un cliente convencional (Outlook, Thunderbird, etc.)

(warning) Teña coidado ó definir os filtros, se decide que se borren mensaxes en base a filtrados estas non serían recuperables dende copia de seguridade (non se chegaron a gardar no servidor e por tanto non se dispón de copia de elas).

En xeral procure definir só os filtros imprescindibles, para evitar problemas de este tipo.

Configurar regras de filtrado

Acceder ó menú de regras de filtrado

Para acceder ó menú de "Filtros" pode:

 • Premer en calquera das opcións do recadro "Filtros" da páxina de inicio de corrreoweb

 • Ir a "Correo" -> "Filtros"

Definir unha regra

No menú de filtros:

 • Pulse en "Nova regra"

 • De un nome identificativo para a regla

  Pode indicar se quere que se cumpra unha ou varias condicións:
  • Movela a unha carpeta ("Entregar na caixa de correo....")
  • Reenviala a outra conta, gardando unha copia ("Entregar na caixa de correo de Entrada e redirixir a...")
  • Copiala a unha carpeta: garda unha copia no buzón de entrada, pero fai unha copia ("Entregar na caixa de correo de entrada e copiar a ...")
  • Borrar a mensaxe ("Eliminar completamente a mensaxe"): (warning)Teña coidado ó definir regras de este tipo, non se garda copia das mensaxes borradas de este xeito
  • Rexeitar a mensaxe ("Rechazar co motivo"): (warning)Teña coidado ó definir regras de este tipo, non se garda copia das mensaxes rexeitadas de este xeito
  • Notificar a outra dirección de correo
 • Indique que garda o filtro "Garda"

Administrar as regras existentes

Ver regras definidas polo usuario

Pode ver o listado de regras existentes no menú de "Filtros".

Borrar unha regla

Pode borrar as reglas definidas (non as predefinidas de lista branca, negra, reenvío, ausencia ou filtro de Spam) dende o menú de "Filtros" • No labels