Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Esta é a aplicación de O365 que permite ós usuarios crear

 • Formularios
 • Enquisas


O xeito de crealas é sinxelo

 • En O365 (https://portal.office.com)
 • Ir a "Forms"
 • Definir un novo formulario
 • Engadir as preguntas que se considere preciso
  • Estas poden ou non ser obrigatorias
 • No apartado da parte superior dereita
  En "Configuración", indicar

  • Se calquera pode responder (resposta aberta) ou só usuarios en O365 da Universidade de Vigo
   Se se escolle que sexa aberta debe terse en conta que conven retirar a enquisa / formulario cando deixe de ser útil, pode ser empregada ara o envío de SPAM
  • Se se capetan respostas (por defecto sí cando se crea), se é así pódese indicar un período para aceptalas
  • Se se quere recibir un aviso por correo cando alguén responde a este formulario
  • Se se quere avisar os usuarios que cumplimnmentan a enquisa por correo indicando unha confirmación de recepción.
 • Por último en "Compartir" pódese xerar o enlace para compartir este formulario
 • As respostas dos usuarios recibiranse
  • Por correo se se indica que se queren recibir deste xeito no apartado "Configuración"
  • Na opción "Respuestas" aparecerán os resultados da enquisa


 • No labels