Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Destinatarios deste servizo

 • Persoal docente e investigador
 • Persoal de administración e servizos

Acceso

 • É preciso activar previamente o servizo e aceptar as condicións de uso como se indica no seguinte documento: "Dar de alta servizos de O365 para educación"
  • Compre aceptar as condicións de uso do servizo indicadas a continuación neste documento
  • A activación do servizo implica a aceptación das características, condicións e limitacións de uso recollidas neste documento
 • O acceso a Adobe realízase a través de https://www.adobe.com/es/ 
 • Debe ir, na parte superior esquerda, á "Iniciar Sesión" 
 • Indicar, na páxina de Inicio de sesión o seu usuario do tipo usuario@uvigo.gal
 • Logo diso redirixiráseche ó sistema de autenticación centraliazda de UVigo no que te poderás identificar dalgún dos xeitos habituais
  • Conta de corrreo (@uvigo.es, de momento uvigo.gal non está configurado!)
  • Ou datos de acceso á Secretaría Online
  • Ou certificado dixital ou DNI electrónico
 • (info) Só se pode acceder a este servizo con contas persoais e verificadas na secretaría virtual, non de centros, departamentos, servizos administrativos, asociacións, etc.

Alta de contas e transferencia de datos a Adobe

No momento en que accedas e aceptes as condicións de uso enviaremos a Adobe os datos necesarios para prestar o servizo, e empregará para crear unha conta.

 • A creación da conta pode tardar ata 20 minutos en facerse a partir do momento en que se aceptan as condicións de uso (info)

Para prestar o servizo en Adobe, envíanse ó provedor os seguintes datos:

 • Dirección de correo principal do usuario no dominio @uvigo.gal
 • Nome e apelidos do usuario


Aplicacións dispoñibles

Dase de alta ás licenzas contratadas ó provedor Adobe para a comunidae universitaria, nestes momentos

 • Adobe Pro DC

Borrado de contas

As contas en Adobe están asociadas á vinculación que manteñas coa UVigo:

 • Que sexas PDI ou PAS

Ao desaparecer esta vinculación desactivaremos a túa conta e elimínase a conta en Adobe.
 • No labels