Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Talk: cliente de conferencia persoal web
 • Deck: aplicación para crear "tarxetas" ou paneis estilo Kanban
 • Circles: para crear grupos informais de confianza, cos que compartir arquivos, calendarios, ....
 • Crear diagramas DRAW.io
  Pódense crear diagramas usando draw.io, indo a novo arquivo, indicando "Novo Diagrama"
  Image Added
  Image Added
  Unha vez creado basta premer sobre el para previsualizalo para ir á edición, onde nos dará opcións similares ás de outros programas (Visio, Flowchart, ...)