Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

O DPV inclúe, a maiores de compartir arquivos e axendas, outras características:

  • Talk: cliente de conferencia persoal web
  • Deck: aplicación para crear "tarxetas" ou paneis estilo Kanban
  • Circles: para crear grupos informais de confianza, cos que compartir arquivos, calendarios, ....
  • No labels