Child pages
 • 3. Titorial básico de Microsoft Teams

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Menú esquerdo e as súas opción

Image Modified 

 • Actividad: Ao seleccionar esta opción pódense ver os comentarios e respostas que fixeron os membros dun equipo ou as chamadas perdidas.
 • Chat: Ao seleccionar esta opción pódense ver os comentarios e respostas que fixeron os membros dun equipo.
 • Equipos: Ao seleccionar esta opción poderemos ver as nosas conversas con outros membros do equipo.
 • Tareas: Ao seleccionar esta opción poderemos crear, asignar ou revisar tarefas.
 • Llamadas: Empregarase esta opción para poder realizar unha chamada ou una videochamada, xa sexa individual ou en grupo.
 • Archivos: Aquí poderemos ver os arquivos empregados recentemente.
 • Mais (…): Poderemos instalar aplicacións externas desde a tenda.

Buscar a un usuario e abrir un chat

...