Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Menú esquerdo e as súas opción

Image Modified 

  • Actividad: Ao seleccionar esta opción pódense ver os comentarios e respostas que fixeron os membros dun equipo ou as chamadas perdidas.
  • Chat: Ao seleccionar esta opción pódense ver os comentarios e respostas que fixeron os membros dun equipo.
  • Equipos: Ao seleccionar esta opción poderemos ver as nosas conversas con outros membros do equipo.
  • Tareas: Ao seleccionar esta opción poderemos crear, asignar ou revisar tarefas.
  • Llamadas: Empregarase esta opción para poder realizar unha chamada ou una videochamada, xa sexa individual ou en grupo.
  • Archivos: Aquí poderemos ver os arquivos empregados recentemente.
  • Mais (…): Poderemos instalar aplicacións externas desde a tenda.

Buscar a un usuario e abrir un chat

...