Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Esta é a aplicación de O365 que permite ós usuarios crear

 • Formularios
 • Enquisas


O xeito de crealas é sinxelo

 • En O365 (https://portal.office.com)
 • Ir a "Forms"
 • Definir un novo formulario
 • Engadir as preguntas que se considere preciso
  • Estas poden ou non ser obrigatorias
 • No apartado da parte superior dereita
  En "Configuración", indicar

  • Se calquera pode responder (resposta aberta) ou só usuarios en O365 da Universidade de Vigo
   Se se escolle que sexa aberta debe terse en conta que conven retirar a enquisa / formulario cando deixe de ser útil, pode ser empregada ara o envío de SPAM
  • Se se capetan respostas (por defecto sí cando se crea), se é así pódese indicar un período para aceptalas
  • Se se quere recibir un aviso por correo cando alguén responde a este formulario
  • Se se quere avisar os usuarios que cumplimnmentan a enquisa por correo indicando unha confirmación de recepción.
 • Por último en "Compartir" pódese xerar o enlace para compartir este formulario
 • As respostas dos usuarios recibiranse
  • Por correo se se indica que se queren recibir deste xeito no apartado "Configuración"
  • Na opción "Respuestas" aparecerán os resultados da enquisa