Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • É preciso activar previamente o servizo e aceptar as condicións de uso como se indica no seguinte documento: "Dar de alta servizos de O365 para educación"
  • Compre aceptar as condicións de uso do servizo indicadas a continuación neste documento
  • A activación do servizo implica a aceptación das características, condicións e limitacións de uso recollidas neste documento
 • O acceso a O365 realízase a través de https://portal.office.com indicando a túa conta de correo da UVigo, rematada en @uvigo.gal
  • usuario@uvigo.gal: PDI, PAS, estudantes de doutoramento
  • usuario@alumnado.uvigo.gal: Alumnado con matrícula activa en titulacións oficiais
 • Logo diso redirixiráseche ó sistema de autenticación centraliazda de UVigo no que te poderás identificar dalgún dos xeitos habituais
  • Conta de corrreo (@uvigo.es / @alumnos.uvigo.es, de momento uvigo.gal non está configurado!)
  • Ou datos de acceso á Secretaría Online
  • Ou certificado dixital ou DNI electrónico
 • (info) Só se pode acceder a este servizo con contas persoais, nunca de centros, departamentos, servizos administrativos, asociacións, etc.

...