Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Para proceder a cambiar a identidade por defecto ca coa que se envían os correos electrónicos deberemos proceder tal e como se detalla a continuación:

 • Sitúe o cursor por riba da engrenaxe que pode atopar no menú superior, unha vez teña iniciada a súa sesión no correo electrónico. Seleccione, tal e como se mostra amosa na seguinte imaxe, Opcións -> Corrreo.

 • Seleccione na seguinte páxina a opción "Información persoal"
 • Abra o despregable tal e como se amosa na seguinte imaxe e faga clic na opción "Crear identidade"
 • A continuación complete os campos ca coa información requiridasolicitada, neste caso completaremos o noso perfil ca información da nosa conta de correo co dominio uvigo.gal. O Ao finalizar, prema no botón "Gardar" para facer efectivos os trocoscambios.
 • Na marxe inferior dereita apareceralle unha mensaxe confirmando que as súas preferencias foron gardadas. Asegúrese de ver esta mensaxe para confirmar que confirma que os cambios foron tidos en conta.
 • Tal e como se indica na imaxe anterior, recibirá un unha mensaxe de correo electrónico que debe confirmar ca fin de comprobar para comprobar que efectivamente vostede ten acceso e, e por tanto, e o lexítimo propietario , da dirección do enderezo de correo que completou no apartado de configuración.
  Faga clic no enlace que se lle proporciona para completar este proceso.
 • Na marxe inferior dereita apareceralle un diálogo confirmando a nova identidade.
 • Será dirixido a á páxina de Opcións Globais onde a continuación, tal e como se mostra amosa na imaxe, pode seleccionar e configurar a súa identidade por defecto. Seleccione a nova identidade creada e prema no botón "Gardar" para que os cambios se fagan efectivos.

 • De novo recibirá unha confirmación de que as suas preferencias foron actualizadas.

Pode comprobar que todo o proceso realizouse foi realizado correctamente dirixíndose a á páxina principal facendo clic na icona da universidade de vigo que aparece na parte superior esquerda.

...

e unha vez na páxina principal comprobando , observando que na parte superior dereita aparece o novo perfil ca coa conta uvigo.gal.

O envío dos correos por defecto efectuarase ca coa nova identidade definida; pero, pero se o desexa, pode elixir elexir con cal das identidades realizar realiza o envío tal e como se mostra amosa na imaxe a continuación.

Na conta de correo poderá tanto recibir como enviar correos no dominio uvigo.es e uvigo.gal.