Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Pódese, dende o acceso web ó correo, establecer unha resposta automática ás súas mensaxes.

(info) Este aviso de ausencia só funciona se a conta NON ten configurados reenvíos a outras contas. De ser así aplicarase o reenvío e non se enviarán as notificacións de ausencia. Esto ten como finalidade evitar  que se envíen mensaxes de este tipo dende contas que non se empregan habitualmente, e forzar que se envíen os avisos de ausencia dende a conta que realmente se lee (aquela á que se reenvían as mensaxes).

 

Para confirurar a resposta automática:

 • Para esto, dende a páxina de inicio, unha vez dentro de correoweb, debe ir, no apartado "Filtros" a "Aviso de ausencia"
 • Indique o período de ausencia, un texto e un asunto para a mensaxe a enviar como resposta
  A mensaxe debe estar redactada como texto sen formato, aínda que se poden empregar algunhas macros:
  • %STARTDATE% : Data de inicio da ausencia
  • %ENDDATE%: Data de fin da ausencia
  • %EMAIL%: Correo do usuario

  Unha vez definido pode indicar "Gardar e activar" se non estaba activado xa, ou simplemente "Gardar"
 • Hai unhas "Opcións avanzadas", nas que pode definir:
  • Se se responde a listas de correo ou mensaxes automáticas: (warning) deixe o valor por defecto (non responde a estas  mensaxes),  dado que pode dar lugar a queixas ou mensaxes innecesarias
  • Número de días entre respostas por ausencia: non se resposta a todas as mensaxes enviadas por un mesmo remitente, só se lle envía unha mensaxe de ausencia como resposta ós correos recibidos se non hai correos recibidos nos últimos días, por defecto o valor e "7", aínda que un máis baixo ("1") pode ser unha mellor opción

...