Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tabla de contenidos


Extracto

Acceso remoto a publicacións do IEEE

Pódese acceder ás publicacións do IEEE dende fora da Universidade de Vigo autentificándose co usuario da Universidade de Vigo (

...

usuario@uvigo.es, usuario@alumnos.uvigo.es), DNIe ou NIU.

Para accedera publicacións do IEEE dende fora do rango de direccións IPv4 da Universidade de Vigo este é o único mecanismo habilitado.

En accesos dende a rede wifi da Universidade de Vigo compre empregar este tipo de autentificación para ter acceso ás publicacións do IEEE.


Os pasos a seguir son os seguintes:

1.- Acceda a http://ieeexplore.ieee.org

2.- Aparecerá na parte superior, unha opción para usuarios de institucións con acceso a IEEE, seleccione "Institutional Sign In":

Image Modified

3.- Cando se abra a ventá seguinte, prema sobre o símbolo de "Shibboleth":

Image Modified

4.- Aparecerá un buscador das institucións con este acceso habilitado, pode buscalo alfabéticamente seleccionando a "u":

Image Modified

5.- Seleccione "Universidade de Vigo" na lista de institucións que aparecerán comezando pola letra elexida:

Image Modified

6.- A páxina reenviará ó servizo de autentificación da Universidade de Vigo, onde se poderá identificar mediante u usuario e contrasinal (do tipo usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es), datos de acceso á Secretaría Virtual (NIU, DNI e clave) ou certificado da FNMT:

Image Modified

7.- Toda vez que a autentificación sexa feita satisfactoriamente, aparecerá co acceso permitido (como amosa a figura), e xa debería poder acceder ás publicacións do IEEE:

Se a identificación é correcta devolverá ó usuario, xa con permisos, a IEEE XploreImage Modified

8.- (info) Teña en conta que como medida de seguridade este login ten un tempo máximo (normalmente un día) e que, pasado este tempo, volverá a ser reenviado ó servidor de autentificación da

...

Univ

ersidade de Vigo para que introduza as súas credenciais de usuario.