Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Column
width70%

Configuración do uso do servidor proxy en Windows, algúns navegadores (Internet Explorer, Chrome) empregan esta configuración e outros (Firefox) dan como opción empregala aínda que non sexa o seu comportamento por defecto.

...

width30%

...

titleContenido

Tabla de contenidos
maxLevel2
indent15px
stylesquare

Configuración do proxy en Microsoft Windows

...