Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

Configuración do uso do proxy nun navegador Mozilla Firefox.

Column
width30%
Panel
titleContenido

Tabla de contenidos
maxLevel2
indent15px
stylesquare


Configuración do servidor proxy en Mozilla Firefox

Extracto

En "Herramientas -> Opciones", seleccionar a pestaña "Red":

Indicar en "Configuración" os parámetros de configuración indicados.

(tick) Compre lembrar que hai que indicar "Usar el mismo proxy para todo", para que os accesos HTTPS ou FTP usen este mesmo servidor proxy.

Pulsar "Aceptar". A seguinte vez que se consulte unha páxina pedirá os datos para autentificarse no servidor:

E a partir de aquí navegamos a través do proxy.