Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

Configuración do uso do proxy nun navegador Mozilla Firefox.

Column
width30%
Panel
titleContenido

Table of Contents
maxLevel2
indent15px
stylesquare

...


Configuración do servidor proxy en Mozilla Firefox

Excerpt

En "Herramientas -> Opciones", seleccionar a pestaña "Red":

Image Modified

Indicar en "Configuración" os parámetros de configuración indicados.

(tick) Compre lembrar que hai que indicar "Usar el mismo proxy para todo", para que os accesos HTTPS ou FTP usen este mesmo servidor proxy.

Image Modified

Pulsar "Aceptar". A seguinte vez que se consulte unha páxina pedirá os datos para autentificarse no servidor:

Image Modified

E a partir de aquí navegamos a través do proxy.