Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »


Usuarios con acceso a este servizo

 • Alumnos con matrícula activa na Universidade de Vigo
 • Persoal docente e investigador
 • Persoal de administración e servizos

Acceso

 • E preciso activar o acceso en https://login.uvigo.es/portal/
 • Compre aceptar as condicións de uso do servizo indicadas a continuación neste documento
 • Para acceder ós servizos
  • Compre ter unha conta de usuario (usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es) activa
  • Esta conta ten que ser de tipo persoal e estar asociada a un usuario válido na secretaría virtual da Universidade de Vigo
   (info) Non se pode acceder a este servizo con contas xenéricas asociadas a servizos, centros, departamentos, asociacións, etc.
  • En Office 365 (https://portal.office.com) compre indicar como usuario
   (substituíndo "usuario" polo seu usuario de uvigo)
   • usuario@uvigo.gal: PDI, PAS, alumnos de doutoramento
   • usuario@alumnado.uvigo.gal: Alumnos con matrícula activa
  • Redirixirase ó usuario o sistema de autenticación centralizada de UVIGO
   Ahí pode indicar para autenticarse algún dos seguintes métodos
   • Usuario (usuario@uvigo.es ou usuario@alumnos.uvigo.es, de momento o dominio .gal non está configurado)
   • Certificado dixital ou DNIe
   • Número e clave de tarxeta universitaria


Servizos

Dase acceso, entre outros, ós seguintes servizos

 • Office Online
 • Forms (formularios)
 • Drive (disco virtual)
 • Sway, Stream, Flow (colaboración e vídeo)
 • Descarga de software de escritorio de Office
 • (info) Este servizo só éstá dispoñible para PDI e PAS e está suxeito ás mesmas condicións de uso que o que se pode descargar dende https://soporte.uvigo.es/software/
  • Office: instalado ata en 5 dispositivos por usuario


Alta de contas

 • Creánse as contas a partir do momento en que o usuario active o servizo en https://login.uvigo.es/portal/ e acepte as condicións de uso
 • Pode tardar ata 30 minutos en darse de alta o servizo en Office 365

Borrado de contas

 • As contas en O365 están asociadas a existencia dunha conta de usuario válida e por tanto a que o usuario (PDI, PAS) sexa un traballador da universide ou (alumnado) un alumno con matrícula en vigor.
 • Se o usuario deixa de ter vinculación coa universidade borrarase a conta en O365
  • Unha vez dadas de baixa as contas pasarán ata 60 días antes de que estas sexan definitivamente eliminadas por Microsoft dos seus sistemas
  • En caso de erro, e se se avisa antes deste prazo, pódese recuperar a conta e datos


Transferencia de datos do usuario

Para prestar o servizo en Office365, envíanse ó provedor, Microsoft, os seguintes datos:

 • Dirección de correo principal do usuario no dominio @uvigo.gal
 • Nome completo (nome e apelidos) do usuario


Copias de seguridade

(info) Corre por conta do usuario ter copias de seguridade dos documentos aloxados neste servizo. A Universidade de Vigo non proporciona mecanismos de copia ou xestión de versións adicionais ós que poda proporcionar Microsoft para cada un dos servizos prestados.

Condicións de uso

Nos seguintes documentos recóllense as políticas de uso aceptable e de privacidade do servizo do provedor (Microsoft)

 • No labels