Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tabla de contenidos

Descargar e instalar cliente de escritorio Nextcloud

Na páxina de inicio do DPV hai un enlace, na parte inferior da mesma, para descargar os clientes de escritorio e móbil.

...

 1. Elixa o cliente a descargar:
 2. Executar o programa descargado, o proceso de instalación pedirá a carpeta de destino (por defecto "Nextcloud", dentro do espazo do usuario

 3. Ó finalizar preguntará se se desexa crear unha conta ou conectarse a unha existente
  Elixa esto último "Entrar"
 4. Pedirá a dirección do servizo: https://dpv.uvigo.gal
 5. Confirmar que se desexa "Inicisar sesión" e indicar o usuario e contrasinal

 6. Pedirá que se confirme que se da acceso ó espazo de usuario dende esta aplicación, "Conceder acceso"
 7. Unha vez feito esto pedirá as carcterísticas de conexió
  1. Carpeta local
  2. Se se desexa sincronizar todo o espazo (por defecto) ou partes do mesmo

 8. O cliente está instalado xa, e sincronizará os datos da carpeta elexida e o espazo do usuario no DPV


Configurar cliente de escritorio Nextcloud

Unha vez instalado ou en calquer momento executando o cliente de Nextcloud pódense axustar ou ver as características da sincronización

...