Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Alumnos con matrícula activa en titulacións oficiais da Universidade de Vigo
 • Persoal docente e investigador (PDI)
 • Persoal de administración e servizos (PAS)

Acceso

 • É preciso activar previamente o servizo e aceptar as condicións de uso como se indica no seguinte documento: "Dar de alta servizos de O365 para educación"
  • Compre aceptar as condicións de uso do servizo indicadas a continuación neste documento.
  • A activación do servizo implica a aceptación das características, condicións e limitacións de uso recollidas neste documento.
 • O acceso a O365 realízase a través de https://portal.office.com indicando a túa nosa conta de correo da UVigo , rematada en @uvigo.gal
  • usuario@uvigo.gal: PDI, PAS, estudantes de doutoramento
  • usuario@alumnado.uvigo.gal: Alumnado con matrícula activa en titulacións oficiais
 • Logo diso redirixiráseche ó redirixiráselle ao sistema de autenticación centraliazda de UVigo no que te poderás identificar poderá identificarse dalgún dos xeitos habituais
  • Conta de corrreo (@uvigo.es / @alumnos.uvigo.es, de momento uvigo.gal non está configurado!)
  • Ou datos de acceso á Secretaría Online
  • Ou certificado dixital Certificado Dixital, ou DNI electrónicoElectrónico
 • (info) Só se pode acceder a este servizo con contas persoais, nunca de centros, departamentos, servizos administrativos, asociacións, etc.

Alta de contas e transferencia de datos a Microsoft

No momento en que accedas acceda e aceptes acepte as condicións de uso enviaremos remitirá a Microsoft os datos necesarios para prestar o servizo, e empregará apra para crear unha conta en Office365.

 • A creación da conta pode poderá tardar ata 30 minutos en facerse a partir do momento en que se aceptan as condicións de uso (info)

Para prestar o servizo en Office365, envíanse ó ao provedor, Microsoft, os seguintes datos:

 • Dirección Enderezo de correo principal do usuario no dominio dominio @uvigo.gal ou @alumnado.uvigo.gal
 • Nome e apelidos do usuario


Aplicacións dispoñibles

Dase Darase acceso, entre outros, ós aos seguintes servizos

 • Office Online
 • Forms (formularios)
 • Drive (disco virtual)
 • Sway, Stream, Flow (colaboración e vídeo)
 • Descarga de software de escritorio de Office
  Só para PAS, PDI e alunos alumnado de doutoramento: descarga Descarga de software de escritorio de Office (info)
  • Nas mesmas condifións condicións que o que se pode descargar dende https://soporte.uvigo.es/software
  • Pódese instalar Poderá instalarse ata en 5 dispositivos por usuario

Borrado de contas

As ocntas contas en O365 están asociadas á vinculación que manteñas manteña coa UVigo:

 • Que sexas sexa PAS ou PDI
 • Que sexas aluno sexa alumnado de doutoramento
 • Que esteas estea matriculado nunha titulación oficial

Ao desaparecer esta vinculación, desactivaremos a túa súa conta e avisaremos a Microsoft de que eliminen a conta en O365

 • Unha vez dadas de baixa as contas pasarán ata 30 días antes de que estas sexan definitivamente eliminadas por Microsoft dos seus sistemas
 • En caso de erro, e se se avisa antes deste prazo, pódese recuperar poderán recuperarse a conta e os datos

Copias de seguridade

(info) Corre por conta do usuario ter copias de seguridade dos documentos aloxados neste servizo.

A Universidade de Vigo non proporciona mecanismos de copia ou xestión de versións adicionais ós ás que poda poida proporcionar Microsoft para cada un dos servizos prestados.

...